บริษัท ฑี คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์การสื่อสารและอุปกรณ์สำหรับธุรกิจโทรคมนาคม ให้กับหน่วยงานต่างๆในประเทศไทย ต้องการบุคลากรผู้มีความสามารถเข้าร่วมงาน โดยมีรายละเอียดของตำแหน่งงานดังนี้
Benefits
  • - กองทุนประกันสังคม
  • - กองทุนเงินทดแทน
  • - การตรวจสุขภาพประจำปี
  • - ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
0 Position
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
Contacts
55/44 หมู่ 5 หมู่บ้านสิทธารมย์
Pak Kret Pak Kret Nonthaburi 11120
Tel.: 061-384-8658
Fax: 02-582-3293
See Map