บริษัท รถเจาะไทย จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ มีการขยายกิจการและประเภทธุรกิจเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัท มีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งต่างๆ เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อร่วมสร้างความสำเร็จ ในการขยายธุรกิจและเติบโตเคียงคู่กับเรา
Benefits
1. ประกันกลุ่มกรณีเสียชีวิต 230,000-1,000,000 บาท 2. ประกันอุบัติเหตุ กรณีละ 100,000 บาท 3. ประกัน 40 โรคร้ายแรง วงเงิน 100,000 บาท 4. เงินชดเชยการขาดรายได้ คืนละ 1,000 บาท (กรณีนอนโรงพยาบาลติดต่อกัน 6 ช.ม.ขึ้นไป) 5. กองทุนเงินทดแทน, กองทุนประกันสังคม 6. เครื่องแบบพนักงาน และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) 7. ตรวจสุขภาพประจำปี 8. เงินสนับสนุนงานแต่งงาน, เงินสนับสนุนคลอดบุตร, เงินช่วยเหลืองานบวช, เงินช่วยเหลืองานศพ 9. ปรับค่าจ้างประจำปี และโบนัสพิจารณาจ่ายตามผลประกอบการของบริษัทฯ 10. ค่าโทรศัพท์, ค่าเดินทาง, ค่าครองชีพ (บางตำแหน่ง) 11. งานเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ / กีฬาสีเพิ่มความสามัคคี 12. เงินช่วยเหลือการเดินทางช่วงหยุดเทศกาลปีใหม่-สงกรานต์ 13. เงินกู้ยืมฉุกเฉิน (ปลอดดอกเบี้ย) 14. สวัสดิการอื่นๆ ที่ไม่เป็นตัวเงินอีกมากมาย
10 Positions
Contacts
บริษัท รถเจาะไทย จำกัด และบริษัทในเครือ
128/105-107 หมู่ 9
Huai Bong Chaloem Phra Kiat Saraburi 18000
Directions
สถานที่สัมภาษณ์ บริษัท รถเจาะไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่) 128/105-107 หมู่ 9 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000 **ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ 08.00-17.00 น.**