จัดจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบปรับอากาศคุณภาพสูงยี่ห้อต่างๆ กว่า 5,000 รายการ ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ อาทิ COPELAND COMPRESSOR, ลวดเชื่อม Harris
Benefits
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ค่าล่วงเวลา
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
 • ค่าน้ำมันรถ (ตำแหน่งที่ต้องใช้รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์)
 • โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • การฝึกอบรมพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ เช่น งานบวช ลาคลอด งานศพ
Contacts
บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) จำกัด
283 ถนนหลานหลวง
Wat Sommanat Pom Prap Sattru Phai Bangkok 10100