บริษัท ไฟน์ เมด จำกัด ประกอบกิจการ ขายและให้บริการสินค้าอุปกรณ์ทางรังสีการแพทย์ ทั้ง Analog และ Digital ปัจจุบันเป็นตัวแทนจำหน่ายฟิล์ม เคมี และอุปกรณ์เอ็กซเรย์นำเข้า จาก Korea, China, USA
Benefits
  • -เงินดือน + เบี้ยเลี้ยง + ประกันอุบัติเหตุ + commission และ Incentive ฯลฯ
  • -ประกันสังคม
  • -ค่าเล่าเรียนบุตร
  • -ฝึกอบรมที่ประเทศเกาหลี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไฟน์ เมด จำกัด
17/17-18 ซอยวิภาวดีภาวดีรังสิต 58 แยก 2
Thalat Bangkhen Lak Si Bangkok 10210
See Map