เป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เปิดดำเนินธุรกิจประเภทยานยนต์ยาวนานกว่า 40 ปี ซึ่งยืนยันความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการอย่างต่อเนื่องยาวนาน ด้วยการมียอดขายสูงสุด และการให้บริการตามมาตรฐานของโตโยต้า
การดำเนินธุรกิจบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรทั้งในส่วนของการจัดจำหน่ายรถยนต์ประเภทต่างๆ เช่น รถยนต์นั่งขนาดเล็ก รถยนต์นั่งขนาดกลาง รถยนต์นั่งขนาดใหญ่ รถยนต์เอนกประสงค์ และรถกระบะ เป็นต้น และให้บริการด้านอะไหล่ การตรวจเช็คสภาพ และซ่อมบำรุงรถยนต์ของลูกค้าด้วยความใส่ใจดูแลเรื่องคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า
ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานประมาณ 300 คน พนักงานทุกคนผ่านการอบรม ตามมาตรฐานของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายต้องการบุคคลากรที่ได้มาตรฐาน เพื่อก้าวสู่การบริหารงานแนวใหม่ และเตรียมตัวสู่การแข่งขันทางธุรกิจที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จึงเปิดรับสมัครบุคลากรใหม่หลายอัตรา ดังนี้
สวัสดิการ
 • 1. กองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
 • 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 3. โบนัสประจำปี (ยกเว้นที่ปรึกษางานขาย)
 • 4. ปรับเงินเดือนประจำปี
 • 5. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • 6. ส่วนลดพิเศษค่าแรง ค่าอะไหล่ และสิทธิ์ในการซื้อรถยนต์สำหรับพนักงาน
 • 7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • 8. เงินช่วยเหลืองานแต่ง
 • 9. เงินช่วยเหลือพนักงานมีบุตรคนที่ 1 และ 2
 • 10. เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดาเสียชีวิต
 • 11. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • 12. ชุดฟอร์มพนักงาน (บางตำแหน่ง)
 • 13. ฝึกอบรม & พัฒนาบุคลากร
 • 14. อาหารกลางวัน (อังคาร , เสาร์)
 • 15. ตรวจสุขภาพประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
801 ถนนพระราม 9
Bang Kapi Huai Khwang Bangkok 10310
โทรศัพท์: 02-319-9876 ต่อ 5101 - 5104 , 085-133-7760
เว็บไซต์: www.toyotatky.com/jobs
ใช้งานแผนที่