บริษัท สยาม เทนแทค อินสเปคชั่น จำกัด
บริษัทเพิ่งเปิดดำเนินกิจการทำธุรกิจเกี่ยวกับรับตรวจสอบชิ้นงาน Garment ที่สำเร็จแล้ว เช่นเสื้อผ้า เพื่อส่งออกต่างประเทศ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สยาม เทนแทค อินสเปคชั่น จำกัด
173/3-4 ม.1 ถ.เพชรเกษม
Yai Cha Sam Phran Nakhon Pathom 73110