JobThai
โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และหลักสูตรภูมิปัญญาตะวันออก ทั้งดนตรีจีน และวาดภาพพู่กันจีน ได้รับการรับรองวิทยฐานะ จากกระทรวงศึกษาธิ การเปิดทำการครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ห้างสรรพสินค้าเสรีเซ็นเตอร์ (ปัจจุบันคือ ห้างพาราไดส์พาร์ค)เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรก ที่เปิดทำการเรียนการสอนบนห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีส่วนช่วยปลุกกระแสการเรียนภาษาจีน ในประเทศไทยให้เป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบัน โดยผู้ก่อตั้งโรงเรียนเป็นคณะกรรมการร่างหลักสูตรภาษาจีนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับเลือกเป็นผู้บริหารการศึกษาดีเด่น จากสำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบัน OKLS ขยายสาขาออกไปทั่วกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดด้วยระบบแฟรนไชส์ มีสาขารวมทั้งสิ้น 7 สาขา ได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้นำในธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาจีน ที่มีสาขามากที่สุด ด้วยคุณภาพที่ยอดเยี่ยมทั้งด้านหลักสูตรคณาจารย์ ผู้สอน สิ่งแวดล้อม และการบริการ
Benefits
สวัสดิการ(สำหรับครูประจำ) - การอบรมครูใหม่ - สัมมนาครูประจำปี - ประกันสังคม - ทุนการศึกษาภาษาจีน(1 ปี)และทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (3 ปี) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
Contacts
โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS
149 ซอยพิบูลย์อุปถัมภ์
Sam Sen Nok Huai Khwang Bangkok 10310