สถานดูแล ผู้สูงอายุ จุโคะคะอิ เนอร์สซิ่งโฮม[ Jukokai Nursing Home ]
คือสถานดูแลผู้สูงอายุ รับดูแลผู้สูงอายุ ดูแล พยาบาล ผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้นและเจ็บป่วยเรื้อรัง ตั้งอยู่บนถนนสายไหม ลำลูกกาใกล้โรงพยาบาลสายไหม ,ตลาดวงศกร เราบริการ รับดูแลผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ทำกายภาพบำบัดเพื่อไม่ให้ข้อยึดติด
บริหารงานโดย
ทีมงานและคุณฟูมิโนะริ ชิโนะซะกิ [Mr.Fuminori Shinozaki] ปัจจุบันท่านบริหารงานด้านสุขภาพดูแลผู้สูงอายุที่ประเทศญี่ปุ่น โดยเคารพในเกียรติและคุณค่า สิทธิมนุษย์ชนเป็นอย่างดี ทางเราพร้อมดูแลบุคคลที่ท่านรักเหมือนญาติของเรา พร้อมทีมงานพยาบาลวิชาชีพคอยดูแล และผู้ช่วยพยาบาลที่ผ่านการอมรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ[Nurse Aid] เพราะทางเราเน้นเฉพาะผู้ที่รักงานและเอาใส่ใจทางด้านนี้โดยตรง เรามุ่งมั่นให้การบริการ ให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ
วัตถุประสงค์ของเรา
เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้ผู้ดูแลหรือญาติ ช่วยส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายเพื่อไม่ให้ข้อยึดติด ร่วมทั้งฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้สูงอายุโดยมีกิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นทั้งร่างกายและจิตใจ
Benefits
  • ประกันสังคม
  • เวลาทำงานมีอาหารให้รับประทานฟรี
There are currently no positions available.
Contacts
Jukokai Nursing Home
108/1 หมู่บ้านวิลล่าสราสินี ซอยสายไหม74/1 ถนนสายไหม 10220