บริษัท นิวทรีชั่น เอส ซี จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ ด้านนำเข้า และผลิตสารปรุงปรุงแต่ง ส่วนผสมอาหารคน และสารเสริมคุณภาพอาหารสัตว์ มาเป็นระยะเวลา 38 ปี ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015, GMP,HACCP,FAMI QS ฯลฯ เราได้หลักยึดมั่น ปรัชญาในการทำงานกับบุคลากรในองค์กร คือ 6 ค. 1 คุณธรรม จริยธรรม พร้อมรักษาและเสริมสร้างให้มั่นคงตลอดไป 2.คุณภาพ เป็นสิ่งที่บุคลากรต้องปฏิบัติให้เกิดผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ และทุ่มเท 3.คุณค่า เพิ่มคุณค่าของสินค้า และผลงานสร้างความพอใจให้ทุกฝ่าย 4.ความอยู่รอดระยะยาว สามารถปรับตัวได้ ยืดหยุ่นได้ ภายใต้องค์กรแห่งการเรียนรู้ ป้องกันความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อเตรียมรับกระแสของการเปลี่ยนแปลง 5.ความโปร่งใส ทุกคนทำงานด้วยความโปร่งใส รับผิดชอบในหน้าที่ของตน มีความซื่อสัตย์สุจริต ในขณะเดียวกันก็มีความรับผิดชอบต่อความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของพันธมิตรผู้ร่วมค้าอย่างมีจรรยาบรรณ 6.ความรู้ สร้างองค์ความรู้ และนำความรู้ไปใช้ในองค์กรทั้งรูปธรรม และ นามธรรม บริษัทเราเติบโตมาด้วยความมั่นคง มีทีมผู้บริหารระดับสูง ที่มีความรู้ ความสามารถ ผลักดันร่วมพัฒนาองค์กรให้เติบโตไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีการขยายธุรกิจเติบโตขึ้น เราจึงต้องการผู้สนใจ ที่ชอบความท้าทาย และมีศักยภาพในการทำงาน รวมถึงมีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดี มาร่วมงานกับเรา เรายินดีต้อนรับทุกท่าน เพื่อรองรับการการเจริญเติบโตทางธุรกิจ
สวัสดิการ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการและผลงาน)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เบี้ยขยันสูงสุด 1,200 บาท
 • ประกันชีวิต
 • ลาพักร้อนสูงสุด 12 วัน
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินช่วยเหลือพิเศษต่าง ๆ สมรส บวช คลอดบุตร ฌาปนกิจ ฯลฯ
 • กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน,บิดา,มารดา,สามี ภรรยา และบุตร
 • ของขวัญ/รางวัลพิเศษเมื่อทำความดี ความชอบ
 • เงินเกษียณอายุ 55 ปี
 • กีฬาสี-ท่องเที่ยวประจำปี
 • งานสังสรรค์(ปีใหม่)
 • ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ห้องพยาบาล
 • ค่าคอมมิชชั่น และเงินรางวัลจากการขาย
 • ค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อมรถ+โทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่าเดินทางสำหรับทำธุรกรรมของบริษัทฯ
 • ส่งเสริมให้พนักงานฝึกอบรมสถานที่ (บริษัทออกค่าใช้จ่าย)
 • ส่งเข้าฝึกอบรมภายในบริษัท (เชิญวิทยากรมากด้วยประสบการณ์)
 • กำหนดความก้าวหน้าในแต่ละสายงาน
 • จัดสถานที่จอดรถให้กับพนักงานฟรี (การ์ดเข้าที่จอด)
 • สำนักงาน ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00-17.30 น.
 • โรงงาน ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ หยุดเสาร์เว้นเสาร์ 08.00-17.00
 • ติดต่อ
  บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด
  47/2 หมู่ 6 พุทธมณฑลสาย 4 (เดินทางจากเดอะมอลล์ บางแค ประมาณ 20 นาที)
  Krathum Lom Sam Phran Nakhon Pathom 73220
  เว็บไซต์: http://www.nutritionsc.co.th
  วิธีการเดินทาง
 • รถเมย์สาย84 ก. ,170, 539, 547
 • BTS บางหว้า
 • สองแถวเล็ก- สายสี่ สีแดง,สีฟ้า อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่
 • รถตู้สายพาต้าปิ่นเกล้า
  ใช้งานแผนที่