JobThai
บริษัท เจ พี การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด
เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2540 ทำธุรกิจเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากรตรวจสอบภายในกิจการ วางแผนธุรกิจและรับปรึกษาบริหารธุรกิจ
Benefits
1.ค่าล่วงเลา (OT) 2.ประกันสังคม 3.โบนัส (ตามเงื่อนไขของบริษัท) 4.สัมมนาประจำปีๆละ 2 ครั้ง 5.มีรางวัลพนักงานดีเด่น ทุกเดือน 6.เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามเงื่อนไขของบริษัท)
zero position en
Contacts
บริษัท เจ พี การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด
19/9 หมู่ที่ 2 ซอยแจ้งวัฒนะ 41 หมู่บ้านชวนชื่น โมดัส เซนโทร
Khlong Kluea Pak Kret Nonthaburi 11120
Directions
https://goo.gl/maps/dkPZTJJdVArkcBUM7