ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟแอนด์เซฟ ฟาร์มาซี
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านยา สมุนไพร วิตามิน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ดูแลสุขภาพ
Benefits
- สวัสดิการครบตามกฏหมาย - รายได้ดี - หากผ่านการประเมินจะมีรายได้ส่วนแบ่งการขายเพิ่ม
There are currently no positions available.
Contacts
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟแอนด์เซฟ ฟาร์มาซี
168 ถ.ศรีนครินทร์
Nong Bon Prawet Bangkok 10250
Directions
ตึกห้องสีเขียว ตรงข้ามพาราไดส์พาร์ค ศรีนครินทร์
See Map