บริษัท ทำธุรกิจด้าน IT Services and Solutions Provider บริษัทเปิดดำเนินการมาแล้ว10ปี ต้องการผู้ที่ส่งใจที่จะมาร่วมสร้างและเจริญเติบโตขึ้นด้วยกัน
Benefits
  • ประกันสังคม
  • โบนัสตามผลประกอบการ
  • Contacts
    บริษัท ซีนาไลส จำกัด
    555/94 ถนนสุขาภิบาล 5
    O Ngeon Sai Mai Bangkok 10220