JobThai
บริษัทกลาสฟอร์ม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับแปรรูปกระจกทุกชนิด ที่ใช้ในงานอาคาร งานก่อสร้าง งานตกแต่ง งานเฟอร์นิเจอร์ ที่กลาสฟอร์ม พวกเรารักและให้ความใส่ใจกับกระจกทุกแผ่น เพราะเรามองกระจกเป็นมากกว่าวัสดุตกแต่งทั่วไป เพราะเราเห็นความสวยงามในการสร้างสรรค์ผลงานกระจก และเพราะเราเห็นรอยยิ้มของลูกค้าที่เกิดจากการใช้สินค้าของเรา ที่นี่เราบริหารงานด้วยความมุ่งมั่นโ ดยผู้บริหารรุ่นใหม่ ด้วยวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์ และการก้าวให้ทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทำให้กลาสฟอร์มเป็นองค์กรในการพัฒนางานกระจกในรูปแบบที่ทันสมัย แข็งแรงแต่ไม่แข็งกร้าว พร้อมๆกับที่เราพร้อม จะพัฒนาบุคลากรของเราให้เติบโตไปด้วยกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน
Benefits
- กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - สิทธิการลางานมากกว่ากม.กำหนด - วันหยุดประจำปี - พนักงานส่วนออฟฟิศหยุดเพิ่ม 2 เสาร์(ทำงานเสาร์เว้นเสาร์) - ชุดฟอร์มพนักงาน - อุปกรณ์การทำงาน - อุปกรณ์ Safety - สวัสดิการข้าวเปล่าแจกฟรี - ค่าล่วงเวลา - เบี้ยขยัน - ค่ากะ - ค่าเที่ยว - สวัสดิการ/กิจกรรมพิเศษอื่นๆตามนโยบายบริษัท
zero position en
Contacts
บริษัท กลาสฟอร์ม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
35/6 หมู่ที่ 6
Sao Thong Hin Bang Yai Nonthaburi 11140