JobThai
บริษัท แกรนด์ เอ็นจิเนียริ่ง พลัส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า (ไฟฟ้าแรงสูง, ไฟฟ้าแรงต่ำ) ระบบสื่อสาร ( Audio, CCTV, LAN, Telephone) ให้แก่ องค์กร ห้างร้าน บริษัท หรือโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ยังรับทำการประมูลเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุด ทำงานจันทร์ - เสาร์ 8.00 น. ถึง 17.00 น.
Benefits
- แบบฟอร์ม - ประกันสังคม / กองทุนทดแทน
zero position en
Contacts
บริษัท แกรนด์ เอ็นจิเนียริ่ง พลัส จำกัด
32 ซ.เอกชัย 104 ถนนเอกชัย
Khlong Bang Bon Bang Bon Bangkok 10150