ดำเนินกิจการมากว่า 35 ปี เป็นผู้ผลิตน้ำพริกแกงหลากหลายชนิด ภายใต้ชื่อ "น้ำพริกแกงแม่สุเพ็ญ" และ "แม่สุเพ็ญ" ส่งขายทั้งใน และตางประเทศ ตลอดระยะเวลาของการดำเนินการ เรามีความมุ่งมั่นที่ดำรงไว้ซึ่งคุณภาพ และรสชาติของน้ำพริกแกงเพื่อผู้บริโภค ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังขยายธุรกิจเพือให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และต้องบุคลากรหลายตำแหน่ง เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนา,เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในทางธุรกิจของเราสู่ประชาคมอาเซี่ยนและก้าวสู่ระดับโลกต่อไปในอนาคต
สวัสดิการ
- โบนัส (ตามผลประกอบการ) - ประกันสังคม - งานเลี้ยงปีใหม่ - ค่าตำแหน่ง - ชุดยูนิฟอร์ม - เกษียนอายุ - ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตรและไม่สบาย - กิจกรรมจิตอาสา - ค่าทักษะ - ค่าชำนาญการ - ของขวัญประจำปี - กิจกรรมCSR - ปรับเงินประจำปี - สวัสดิการตามกฎหมายเช่นการลาพักร้อน การลาคลอด การลาเพื่อทำหมัน ฯลฯ
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุเพ็ญน้ำพริกแกง
149/270 หมู่ 13 ซอยเพชรเกษม 95
Om Noi Krathum Baen Samut Sakhon 74130
เว็บไซต์: http://www.bkkflavour.com
วิธีการเดินทาง
รถเมล์สาย 81,84,157,170,123,539 มหาชัย-นครปฐม,กรุงเทพฯ-นครปฐม
ใช้งานแผนที่