บริษัท พีวีเอ็กซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ออกแบบและเขียนแบบระบบท่อทาง (Piping)
ถังแรงดัน (Pressure vessel)
ถังเก็บน้ำมัน (Storage tank)
และอื่นๆในโรงงานอุตสาหกรรม
Benefits
  • - ประกันกลุ่ม
  • - เงินล่วงเวลา (โอที)
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยเลี้ยง
  • - โบนัสประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พีวีเอ็กซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
269/25 ม.3
Surasak Si Racha Chon Buri 20110