ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร และเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ซึ่งมีกลุ่มบริษัทแคนนอนมีสาขาทั่วโลกมากกว่า 250 สาขา ผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราต้องการบุคลากรจำนวนมาก เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปพร้อมกับความสำเร็จของเรา
Benefits
 • 1. โบนัส ปีละ 2 ครั้ง(ตามผลประกอบการ)
 • 2. เบี้ยขยัน 800 บาท/เดือน
 • 3. ยูนิฟอร์มฟรี 3 ชุด
 • 4. ค่ากะ
 • 5. ข้าวฟรี อาหารราคาถูก
 • 6. เงินชดเชยค่าอาหาร กรณีปฏิบัติงานนอกบริษัท
 • 7. ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี
 • 8. ค่าคลอดบุตร 1,000 บาท
 • 9. เงินช่วยค่าสมรส 1,500 บาท
 • 10. ค่ากิจสัมพันธ์ภายในฝ่ายงานหรือส่วนงาน 600 บาท/ คน /ปี
 • 11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 12. ปรับค่าจ้างประจำปี
 • 13. การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งประจำปี
 • 14. ค่าความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ตามที่บริษัทกำหนด
 • 15. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 16. รถรับ – ส่งพนักงาน ตามเส้นทางและระยะทางที่บริษัทกำหนด
 • 17. ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์
 • 18. ค่าพวงหรีด
 • 19. รถรับ-ส่ง พนักงานไปร่วมงานฌาปนกิจ
 • 20. โรงยิม
19 Positions
1. รับสมัครด่วน
Oct 18, 2019
ช่างเทคนิคติดตั้งแม่พิมพ์โลหะ
pinlocation
Si Maha Phot, Prachin Buri
salary icon
Not specified
2. รับสมัครด่วน
Oct 18, 2019
System Engineer
pinlocation
Si Maha Phot, Prachin Buri
salary icon
Not specified
3. รับสมัครด่วน
Oct 18, 2019
Tooling Engineer (Mechanical)
pinlocation
Si Maha Phot, Prachin Buri
salary icon
Not specified
4. รับสมัครด่วน
Oct 18, 2019
Automation Engineer
pinlocation
Si Maha Phot, Prachin Buri
salary icon
Not specified
5. รับสมัครด่วน
Oct 18, 2019
Die Set up Engineer
pinlocation
Rojana Industrial Park Prachinburi Prachin Buri
salary icon
Not specified
6. รับสมัครด่วน
Oct 18, 2019
Assistant Manager (IT Infrastructure)
pinlocation
Si Maha Phot, Prachin Buri
salary icon
Not specified
7. รับสมัครด่วน
Oct 18, 2019
Injection Mold Engineer
pinlocation
Si Maha Phot, Prachin Buri
salary icon
Not specified
8. รับสมัครด่วน
Oct 18, 2019
พนักงานขับรถผู้บริหารระดับสูง
pinlocation
Si Maha Phot, Prachin Buri
salary icon
Not specified
9. รับสมัครด่วน
Oct 18, 2019
ล่ามภาษาญี่ปุ่น ประจำฝ่ายงาน Admin
pinlocation
Si Maha Phot, Prachin Buri
salary icon
Not specified
10. รับสมัครด่วน
Oct 18, 2019
Process Engineer (ประจำฝ่ายงาน Machine Shop)
pinlocation
Si Maha Phot, Prachin Buri
salary icon
Not specified
11. รับสมัครด่วน
Oct 18, 2019
ล่ามภาษาญี่ปุ่น ประจำฝ่ายงาน Part Engineer
pinlocation
Si Maha Phot, Prachin Buri
salary icon
Not specified
12. รับสมัครด่วน
Oct 18, 2019
ล่ามภาษาญี่ปุ่น ประจำฝ่ายงาน QA-Outgoing
pinlocation
Si Maha Phot, Prachin Buri
salary icon
Not specified
13. รับสมัครด่วน
Oct 18, 2019
ล่ามภาษาญี่ปุ่น ประจำฝ่ายงาน QA-Incoming
pinlocation
Si Maha Phot, Prachin Buri
salary icon
Not specified
14. รับสมัครด่วน
Oct 18, 2019
ล่ามภาษาญี่ปุ่น ประจำฝ่ายงานปั้มโลหะ
pinlocation
Si Maha Phot, Prachin Buri
salary icon
Not specified
15. รับสมัครด่วน
Oct 18, 2019
Press Part Assist Manager
pinlocation
Si Maha Phot, Prachin Buri
salary icon
Not specified
16. รับสมัครด่วน
Oct 18, 2019
ช่างเทคนิคตรวจสอบคุณภาพ (งานแม่พิมพ์ปั้มโลหะ)
pinlocation
Si Maha Phot, Prachin Buri
salary icon
Not specified
17. รับสมัครด่วน
Oct 18, 2019
Machine Shop Technician
pinlocation
Si Maha Phot, Prachin Buri
salary icon
Not specified
18. รับสมัครด่วน
Oct 18, 2019
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
pinlocation
Si Maha Phot, Prachin Buri
salary icon
Not specified
19. รับสมัครด่วน
Oct 18, 2019
ล่ามภาษาญี่ปุ่น ประจำฝ่ายงานฉีดพลาสติก
pinlocation
304 Industrial Park Prachin Buri
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
Contacts
550 ม.7 304 Industrial Park (Prachinburi)
Tha Tum Si Maha Phot Prachin Buri 25140
Tel.: 084-555-9221, 084-555-9220, เบอร์ออฟฟิศ 037-284-600 ต่อ 8106, 8103, 5203, 5102
Fax: 037-481-835
See Map