เราเป็นบริษัทที่เปิดดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเหล็ก ทั้งทางด้านผลิต นำเข้า แปรรูปเหล็ก และจำหน่าย มานานกว่าหลายสิบปี มีความมั่นคง และก้าวหน้า เจริญเติบโตในธุรกิจ มาอย่างต่อเนื่อง และต้องการพัฒนาในด้านต่างๆ ต้องการผู้มีความสามารถ และทัศนคติที่ดีมาร่วมงานกับเรา เพื่อความก้าวหน้าไปร่วมกัน
Benefits
  • - ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
  • - ชุดฟอร์มพนักงาน
  • - เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน อาหารเย็น (เฉพาะโรงงานบ้านบึง จ.ชลบุรี)
  • - โบนัส และการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
  • - ค่าล่วงเวลา และค่าตำแหน่ง (บางตำแหน่ง)
  • - กิจกรรมสันทนาการต่างๆ
  • - อาหารเช้า อาหารกลางวัน (ส่วนพนักงาน กรุงเทพฯ)
15 Positions
1. รับสมัครด่วน
Oct 23, 2019
Programmer 1 ตำแหน่ง (กรุงเทพฯ)
pinlocation
Rat Burana, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
2. รับสมัครด่วน
Oct 23, 2019
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชีทั่วไป
pinlocation
Rat Burana, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
3. รับสมัครด่วน
Oct 23, 2019
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
pinlocation
Rat Burana, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
4. รับสมัครด่วน
Oct 23, 2019
วิศวกรไฟฟ้า (มีใบ กว.)
pinlocation
Ban Bueng, Chon Buri
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
5. รับสมัครด่วน
Oct 23, 2019
พนักงานขับรถส่งของ
pinlocation
Rat Burana, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
6. รับสมัครด่วน
Oct 23, 2019
หัวหน้าช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง
pinlocation
Rat Burana, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
7. รับสมัครด่วน
Oct 23, 2019
ช่างเทคนิค (ประจำโรงงานบ้านบึง)
pinlocation
Ban Bueng, Chon Buri
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
8. รับสมัครด่วน
Oct 23, 2019
ผู้จัดการฝ่ายขาย (ประจำกรุงเทพฯ)
pinlocation
Rat Burana, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท
9. รับสมัครด่วน
Oct 23, 2019
วิศวกรโยธา (มีใบ กว.) Project engineer
pinlocation
Rat Burana, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
10. รับสมัครด่วน
Oct 23, 2019
พนักงานขายเหล็ก
pinlocation
Rat Burana, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
11. รับสมัครด่วน
Oct 23, 2019
วิศวกรฝ่ายผลิต (ประจำบ้านบึง 1 และกรุงเทพฯ 1)
pinlocation
Ban Bueng, Chon Buri
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
12. รับสมัครด่วน
Oct 23, 2019
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
pinlocation
Rat Burana, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
13. รับสมัครด่วน
Oct 23, 2019
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง (อ.บ้านบึง)
pinlocation
Ban Bueng, Chon Buri
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
14. รับสมัครด่วน
Oct 23, 2019
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
pinlocation
Ban Bueng, Chon Buri
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
15. รับสมัครด่วน
Oct 23, 2019
เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล-Payroll (ประจำบ้านบึง)
pinlocation
Ban Bueng, Chon Buri
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
Contacts
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 638 ซ.สุขสวัสดิ์ 35 ถ.สุขสวัสดิ์
Rat Burana Rat Burana Bangkok 10140
Tel.: สนญ.084-361-4998 / 02-816-8985-6 ต่อ109
Fax: 02-816-8898
Website: www.east.co.th
See Map