บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
บริษัทดำเนินการมาตั้งแต่วันที 7 มกราคม 2542 ให้บริการทางกฎหมายให้แก่ธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านทวงถาม เร่งรัดจัดเก็บหนี้ งานทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อคืน ตลอดจนการฟ้องร้อง ดำเนินคดีและงานสืบทรัพย์ บังคับคดี เพื่อให้บรรดาลูกหนี้ที่ปฏิบัติผิดสัญญา ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
Benefits
 • - ประกันสังคม
 • -ประกันอุบัติเหตุ(ตามตำแหน่งงานและข้อตกลง)
 • - ลากิจ,ลาป่วย,ลาพักร้อน
 • - ปรับฐานเงินเดือน
 • -โบนัส (ตามตำแหน่งงาน และ ข้อตกลง)
 • -อื่นๆ ตามข้อตกลง
Contacts
บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
267/4-5 ซอยลาดพร้าว101
Khlong Chaokhun Sing Wang Thonglang Bangkok 10310
Website: เพจ : Sakkayaparb Law & Bussinesd Co.,Ltd
Directions
 • -รถประจำทางสายที่ผ่านลาดพร้าว 101 สาย 27,ปอ.27,151,182,92, ปอ.92, 8, ปอ.8, 44, ปอ.44,96,156,122,137,178,191 ปอ137, 145, ปอ.145, ปอ.545
 • -รถตู้ประจำทาง รามคำแหง - ปากเกร็ด
 • -รถตู้ประจำทาง รามคำแหง - ท่าน้ำนนท์
 • -รถตู้ประจำทาง รามคำแหง - วิภาวดี พหลโยธิน รังสิต
 • (บริษัทศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด อยู่ลาดพร้าว101 เข้ามาจากปากซอยประมาณ 300 เมตร อยู่ฝั่งทางด้านช้ายมือ จุดสังเกตุ ใกล้ร้านอาหารตำมั่ว)
See Map