บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ให้สามารถตรวจบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าในด้านต่างๆ ดังนี้:-
- Auditing Services : งานตรวจสอบบัญชี ครอบคลุมทั้ง External Audit และ Internal Audit
- Advisory Services : ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร การลงทุน การควบรวมกิจการ
- IT Audit : งานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- Corporate Services : จัดตั้งบริษัท จดทะเบียนบริษัท ย้ายสถานประกอบการ ยกเลิกบริษัท
- Payroll Outsourcing Services : ทำเงินเดือนรายเดือน
- Hosted Accounting Services : ทำบัญชีรายเดือนโดยระบบคอมพิวเตอร์
โดยกลุ่มลูกค้าได้แก่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมการผลิต, การประกันภัย, สายการบิน, อสังหาริมทรัพย์, โรงแรม, และ กองทุนรวมต่างๆ (ดูข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่ www.asv.co.th )
ปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก กลต. และมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 7 คน และพนักงานผู้มีประสบการณ์กว่า 50 คน โดยบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และต้องการรับพนักงานที่มีความมุ่งมั่น มีความคิดเชิงบวก และรักความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ มาร่วมงานกับบริษัทฯ
Benefits
 • - หยุดเสาร์-อาทิตย์ (ทำงานเสาร์สุดท้ายของเดือน)
 • - รางวัลเบี้ยขยันประจำเดือน (สูงสุด 2,000 บาท)
 • - สวัสดิการประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - สวัสดิการประกันอุบัติเหตุ
 • - โบนัสประจำปี
 • - ปรับค่าจ้างประจำปี
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • - สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน
 • - ค่าอาหารและค่าพาหนะเดินทางจากสำนักงานไปบริษัทลูกค้า (สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชี)
 • - ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีที่ต้องไปทำงานค้างคืนที่ต่างจังหวัดสำหรับตำแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชี)
 • - สวัสดิการอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด
Contacts
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
47 ซอย 53 ถนนพระราม 3
Bang Phongphang Yan Nawa Bangkok 10120
Directions
 • รถประจำทางที่ผ่านคือสาย 89 และ 205 ส่วน BRT ให้ลงที่สถานีวัดด่าน บริษัทฯ จะอยู่ฝั่งตรงข้าม ธ. กรุงศรีอยุธยา (สำนักงานใหญ่) เดินเข้ามาในซอย 53 (ซอยโชคชัยจงจำเริญ) บริษัทฯ จะอยู่ในซอยย่อยทางซ้ายมือซอยที่ 2 เข้ามาจนสุดซอยอยู่ด้านซ้ายมือ
See Map