ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 โดยให้บริการด้านการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาแก่ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
There are currently no positions available.
Contacts
ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท
Wang Mai Pathum Wan Bangkok 10330
Directions
  • - รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสยามสแควร์
  • - รถเมล์สายที่ผ่านสยามสแควร์ และมาบุญครอง
See Map