บริษัท ไอ.อี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เป็นองคืกรที่ให้คำปรึกษาและบริการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศทุกระดับชั้น เปิดดำเนินการมากกว่า 12 ปี โดยคณะผู้บริหารที่ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ในการทำงาน การเรียนและใช้ชีวิตในต่างประเทศ
Benefits
  • ประกันสังคม
  • โบนัสประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไอ.อี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
444 อาคารโอลิมเปียไทย ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก
Samsen Nok Huai Khwang Bangkok 10310