JobThai
บริษัท สยามนวกรรม จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมยางกึงสำเร็จรูปที่ได้รับการสนับสนุนการลงทุนจาก BOI โดยได้การรับรองระบบด้าน - ระบบบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 - ระบบบริหารการจัดการงานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 และทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านความปลอดภัย ถือเป็นหัวใจสำคัญ ด้วยประสบการณ์และความชำนาญที่สั่งสมมายาวนาน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานการบริหารงานด้วยระบบบริหารงานด้านคุณภาพ โดยยึดหลักตามนโยบายด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม " เราจะมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า " ซึ่งนับเป็นพื้นฐานสำคัญในความสำเร็จขององค์กร
Benefits
- กองทุนเงินออมทรัพย์บริษัทฯ - ยูนิฟอร์มพนักงาน - กองทุนประกันสังคม - ตรวจสุขภาพประจำปี - ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเริ่มงานฟรี - กิจกรรมสันทนาการ อื่นๆ
Contacts
บริษัท สยามนวกรรม จำกัด
เลขที่ 71/30-31 หมู่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
Bang Bua Thong Bang Bua Thong Nonthaburi 11150
Directions
https://maps.app.goo.gl/qzsjgDTVyyce2xtT6