บริษัท สยามนวกรรม จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมยางกึงสำเร็จรูปที่ได้รับการสนับสนุนการลงทุนจาก BOI โดยได้การรับรองระบบด้าน
- ระบบบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015
- ระบบบริหารการจัดการงานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015
และทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านความปลอดภัย ถือเป็นหัวใจสำคัญ
ด้วยประสบการณ์และความชำนาญที่สั่งสมมายาวนาน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานการบริหารงานด้วยระบบบริหารงานด้านคุณภาพ
โดยยึดหลักตามนโยบายด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
" เราจะมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า " ซึ่งนับเป็นพื้นฐานสำคัญในความสำเร็จขององค์กร
สวัสดิการ
  • - กองทุนประกันสังคม
  • - เครื่องแบบบริษัท
  • - โบนัส
  • - กองทุนออมทรัพย์
  • - ร้านค้าราคาสวัสดิการ
  • - กิจกรรมสันทนาการ อื่นๆ
ติดต่อ
บริษัท สยามนวกรรม จำกัด
สถานที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 88 หมู่ 8 ถ.ไทรน้อย-ลาดบัวหลวง สำนักงานใหญ่ เลขที่ 71/30-31 หมู่ 5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
Khlong Khwang Sai Noi Nonthaburi 11150
เว็บไซต์: www.siamnavakam.com
ใช้งานแผนที่