บริษัท สยามนวกรรม จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมยางกึงสำเร็จรูปที่ได้รับการสนับสนุนการลงทุนจาก BOI โดยได้การรับรองระบบด้าน - ระบบบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 - ระบบบริหารการจัดการงานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 และทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านความปลอดภัย ถือเป็นหัวใจสำคัญ ด้วยประสบการณ์และความชำนาญที่สั่งสมมายาวนาน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานการบริหารงานด้วยระบบบริหารงานด้านคุณภาพ โดยยึดหลักตามนโยบายด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม " เราจะมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า " ซึ่งนับเป็นพื้นฐานสำคัญในความสำเร็จขององค์กร
สวัสดิการ
- กองทุนประกันสังคม - เครื่องแบบบริษัท - โบนัส - กองทุนออมทรัพย์ - ร้านค้าราคาสวัสดิการ - กิจกรรมสันทนาการ อื่นๆ
ติดต่อ
บริษัท สยามนวกรรม จำกัด
เลขที่ 71/30-31 หมู่ 5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
Bang Bua Thong Bang Bua Thong Nonthaburi 11150
เว็บไซต์: http://www.siamnavakam.com
ใช้งานแผนที่