ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย แผงสวิตซ์ แผงควบคุมไฟฟ้า สวิตซ์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ เพาเวอร์คะแปซิเตอร์ ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าพอร์ซเลน และระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เปิดดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2512 ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
Benefits
ตามกฎหมายแรงงานกำหนด - โบนัสประจำปี - เบี้ยขยัน - ค่าอาหารกลางวัน - ชุดฟอร์ม - ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - รถรับ-ส่ง (เฉพาะโรงงานชลบุรี ต.เหมือง) - กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์/ท่องเที่ยวประจำปี - การปรับอัตราค่าจ้างเมื่อผ่านทดลองงาน/การปรับประจำปี/ระหว่างปี
7 Positions
Contacts
บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
  • โรงงานชลบุรี 1 : 28/2 ม.5 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี (เข้าซอยข้างธ.กสิกรไทย ตลาดหนองมน ประมาณ 3 กม.)
  • โรงงาน2 : 64/10 ม.4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี (ซอย15ข้างศูนย์โตโยต้า)
  • สำนักงาน กทม : 100/25 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 15 ถนนพระราม 9
  • Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10310
    See Map