บริษัท เวนเจอร์เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด “ เราคือใคร? ”
เราคือผู้นำการตลาดและจัดจำหน่ายสินค้าอาหารแช่แข็งและอาหารกระป๋อง ทั้งในและต่างประเทศ โดยยึดหลักการผสมผสานระหว่างความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตและความรู้ด้านการตลาด ซึ่งเป็นจุดแข็งของเรา
ภายใต้แบรนด์ ดังนี้
ปรัชญาของเรา “ เราจะไปไหน? ”
ความมุ่งมั่น
เป็นองค์กรที่น่าทำงาน Employer of Choice
ยึดมั่นคุณภาพสินค้า
คุณภาพสูง ให้ความสะดวกต่อผู้บริโภค มีคุณค่าทางอาหาร
ถือมั่นความรับผิดชอบต่อสังคม “ เราทำอะไร? ”
เราต้องการเป็นพลังในการขับเคลื่อนชีวิตของคนพิการเพื่อให้เกิดความสมดุลทางชีวิต และสังคมโดยได้ก่อตั้ง มูลนิธิ “ซาย มูฟเม้นท์” เป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ประสงค์จะให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่มีความพิการทางด้านร่างกายในส่วนของการเคลื่อนไหว รวมไปถึงครอบครัวของเด็กพิการและสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้สังคมได้ตระหนักรู้และเกิดความเข้าใจพวกเขาในทางที่ดีขึ้น เพื่อก้าวสู่สังคมที่ปราศจากอุปสรรคทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ สิ่งแวดล้อม และทางจิตวิญญาณ ทั้งในประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เวนเจอร์เทค 360 องศา
เวนเจอร์เทคเกอร์ (Ventureteckkers) ต้องการเป็นผู้ให้ ผู้สร้าง ผู้ส่งเสริม แนวคิดหลักการดำเนินชีวิต และ มุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานในองค์กรของเราให้มีความสมดุลระหว่างการสร้างความมั่นคงของชีวิต ไปพร้อมๆ กับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เราเปรียบเสมือนสถานบันแห่งชีวิต ทั้งการให้โอกาส การเรียนรู้ การพึ่งพาตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรของเรา และมุ่งมั่นที่จะสร้างผู้นำที่ดีเพื่อให้เกิดขึ้นทุกระดับ
ความต้องการของเรา “เราต้องการอะไร? ”
เรากำลังมองหาคนที่มีวิสัยทัศน์ หรือเจตนารมณ์เดียวกัน และคนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตน เพื่อความสำเร็จ เพื่อมาสืบทอด DNA of Venturetekker เพื่อมาขับเคลื่อนองค์กร
ด้านโอกาสความก้าวหน้า “เราให้อะไร? ”
โอกาสที่เท่าเทียมกัน : พนักงานทุกระดับสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารได้ทุกตำแหน่ง
การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ : พนักงานจะได้รับการสอน ฝึกอบรม ให้เป็นผู้นำที่ดี ทั้งในองค์กร และชีวิตส่วนตัว
Benefits
 • เราให้ความสำคัญชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานทุกคน เราเชื่อมั่นว่าคุณภาพที่ดีของพนักงาน คือความสำเร็จขององค์กร
 • • Yearly Salary Adjustment / ปรับเงินประจำปี
 • • Bonus / โบนัส (ยกเว้นพนักงานขาย)
 • • Incentive / ค่าจูงใจงานขาย
 • • Communication Allowance / ค่าโทรศัพท์
 • • Traveling Allowance / ค่าเดินทาง
 • • Diligent / ค่าเบื้ยขยัน
 • • Welfare Contribution (Wedding, Ordain and Death) / เงินสวัสดิการในโอกาสต่างๆ
 • • Reward for Recruitment / เงินรางวัลสำหรับการแนะนำคนมาทำงาน
 • • Badminton Court / เงินค่าเช่าคอร์ตแบดมินตัน
 • • Group Insurance / ประกันชีวิตกลุ่ม
 • • Social Security Fund / ประกันสังคม
 • • Medical Check-up / ตรวจสุขภาพประจำปี
 • • Annual Leave / สิทธิ์ลาพักร้อน ตั้งแต่ผ่านทดลองงาน
 • • Company Trip / ท่องเที่ยวประจำปี
 • • Staff Party / งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • • Free Product and Staff Price / สินค้าฟรีและสินค้าราคาพนักงาน
 • • Monthly Birthday Cake / เค้กประจำเดือนเกิด
 • • Uniform / เสื้อยูนิฟอร์ม
 • • Parking / ที่จอดรถ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เวนเจอร์เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
238 ซอยลาดพร้าว 1 (แยก 14)
Chomphon Chatuchak Bangkok 10900
Directions
 • 1. MRT ทางออกประตู 5 เข้าทางปากซอยลาดพร้าว 1 (มีวินมอเตอร์ไซค์)
 • 2. เข้าทางเทสโก้ โลตัส สาขาลาดพร้าว (มีวินมอเตอร์ไซค์)
 • 3. เข้าทางปากซอยลาดพร้าว 15 (มีวินมอเตอร์ไซค์)
 • 4. หากนำรถยนต์มาเอง มีที่จอดรถ
See Map