JobThai
ออกแบบและติดตั้งระบบน้ำพุ (Water Features) ตลอดจนงานสร้างสรรค์อื่นเพื่องานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน ภูมิสถาปัตย์ของโครงการต่างๆ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ อาคารสำนักงาน ศูนย์ประชุม สวนสนุก สนามกอล์ฟ ที่พักอาศัย เป็นต้น นอกจากนี้ น้ำพุยังใช้เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการแสดงแสง สี เสียง คอนเสิร์ต เอ็กซ์โป นิทรรศการ และงานแสดงรูปแบบอื่นๆ ด้วยประสบการณ์นับสิบปี เริ่มจากผลงานน้ำพุดนตรี แม่น้ำของแผ่นดิน เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ลอยกระทงยี่เป็ง น้ำพุเต้นรำตกแต่งศูนย์การค้า น้ำพุประกอบงานโฆษณา รวมทั้งงานออกแบบและติดตั้งสำหรับโครงการต่างๆ จนถึงปัจจุบัน เรายังคงสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานสม่ำเสมอ เราคืออีกคนที่เชื่อว่าคนหนึ่งคนทำอะไรได้มากกว่าที่คิด หากใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ขอเชิญผู้สนใจ ผู้มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น ลงมือทำเพื่อเติบโตและก้าวหน้าไปพร้อมกับเรา
Benefits
- โอที (ตามตำแหน่งงาน) - โบนัส (ตามผลงาน) - ช่วยเหลือค่าที่พัก - ค่าโทรศัพท์ (ตามตำแหน่งงาน) - อื่นๆ
zero position en
Contacts
บริษัท วอเตอร์แคสท์ จำกัด
399 ถนนหลวง
Wat Thep Sirin Pom Prap Sattru Phai Bangkok 10100