JobThai
DTAC SHOP (ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชพี.เค.เอ็นจิเนียริ่ง )
DTAC SHOP ( หจก.โคราชพีเคเอ็นจิเนียริ่ง) นครราชสีมา เป็นตัวแทนในการดําเนินงานของบริษัท ให้บริการด้านธุรกิจการสื่อสาร
Benefits
ตามกฎหมายแรงงาน
zero position en
Contacts
DTAC SHOP (ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชพี.เค.เอ็นจิเนียริ่ง )
92,94
Nai Mueang Mueang Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima 30000