บริษัท อาร์ ซี เค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ประกอบธุรกิจ ขายอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น คอนโด หมู่บ้านจัดสรร
Benefits
  • เบี้ยเลี้ยง
  • ค่าเดินทาง
  • โบนัส
  • ทัศนศึกษาประจำปี
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • สวัสดิการชุดฟอร์มบริษัทฯ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • สังสรรค์ประจำเดือน/ปี
  • อาหารกลางวัน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อาร์ ซี เค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการพาร์คสิริ คอนโด รีสอร์ เลขที่ 26 ซอย12 ถนนลงหาดบางแสน
Saen Suk Mueang Chon Buri Chon Buri 20130