บริษัท อาร์ ซี เค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ประกอบธุรกิจ ขายอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น คอนโด หมู่บ้านจัดสรร
สวัสดิการ
 • เบี้ยเลี้ยง
 • ค่าเดินทาง
 • โบนัส
 • ทัศนศึกษาประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการชุดฟอร์มบริษัทฯ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • สังสรรค์ประจำเดือน/ปี
 • อาหารกลางวัน
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท อาร์ ซี เค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  โครงการพาร์คสิริ คอนโด รีสอร์ เลขที่ 26 ซอย12 ถนนลงหาดบางแสน
  Saen Suk Mueang Chon Buri Chon Buri 20130
  เว็บไซต์: www.rckproperty.com