JobThai
ผู้ผลิตภาชนะบรรจุอาหารจากเยื่อกระดาษชานอ้อยรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งเดียวในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารทำจากวัสดุธรรมชาติ ปลอดสารก่อมะเร็ง ดีต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ในเวลา 45 วัน เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง เพื่อรองรับกำลังการผลิต และการขยายตัวของบริษัท
Benefits
1.ทำงานจันทร์-เสาร์ 2.ประกันสังคม 3.เสื้อฟอร์ม 4.เบี้ยขยัน
Contacts
บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
140 ถนนสายเอเชีย ม.5
U Taphao Manorom Chai Nat 17170