JobThai
บริษัทผลิตตุ๊กตาทำจากผ้าและเครื่องแต่งกายสำหรับตุ๊กตา จำหน่ายในประเทศและส่งออกนอกประเทศผู้บริหารเป็นคนเกาหลีใต้มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี
Benefits
- ประกันสังคม - โบนัสประจำปี - โอที - ค่าเบี้ยขยัน -งานสังสรรค์ประจำปี ของรางวัล
zero position en
Contacts
บริษัท จอยฟูล ยีลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทย) จำกัด
34/8 ม.2
Na Pa Mueang Chon Buri Chon Buri 20000
Directions
รถประจำทางสายกรุงเทพฯ-ชลบุรี