ผู้นำด้านพาหนะสำหรับการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และพาหนะเฉพาะกิจ มากว่า 40 ปี เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการบรรเทาสาธารณภัย ที่มีชื่อเสียงจากกลุ่มประเทศทางยุโรป เช่น เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อังกฤษและกลุ่มประเทศทางอเมริกา รวมถึงมีผู้ส่งมอบอุปกรณ์/ชิ้นส่วนอะไหล่ ที่เชื่อถือได้เป็นจำนวนมาก
Benefits
  • 1. โบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี
  • 2. เบี้ยขยัน
  • 3. กองทุนประกันสังคม / กองทุนทดแทน
  • 4. อาหารกลางวันฟรี ( วันเสาร์ )
  • 5. สวัสดิการเพิ่มเติม ดังนี้
  • 5.1 ด้านรักษาพยาบาลนอกเหนือจากสิทธิประกันสังคม
  • 5.2 ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 5.3 เครื่องแบบพนักงาน
  • 5.4 เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ (งานบวช, งานแต่ง,คลอดบุตร, งานศพ)
1 Position
1. รับสมัครด่วน
Oct 22, 2019
วิศวกรโรงงาน (เฉพาะเพศหญิง)
pinlocation
Bang Kruai, Nonthaburi
salary icon
ตามตกลง
Contacts
497 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า
Bang Yikhan Bang Phlat Bangkok 10700
Tel.: 02-819-4000 ต่อ 115
Fax: 02-819-4090