JobThai
บริษัท มาสเตอร์ คัลเลอร์ เพ้นท์ จำกัด
รับเหมาทาสีโครงการหรืออาคารสูง ดําเนินธุระกิจประมาณ8 ปี
Benefits
bonus ทุกปี ,สวัสดิการตามกฏหมายกําหนด วันเสาร์ทํางานครึงวัน,จัดเลี้ยงประจําปีหรือสังสรรค์พนักาน
zero position en
Contacts
บริษัท มาสเตอร์ คัลเลอร์ เพ้นท์ จำกัด
21/187 ซ.ลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว
Chom Phon Chatuchak Bangkok 10900