JobThai
บริษัท ไวเซิร์ฟ เทคโนโลยีส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้น ในปีค.ศ.2008 โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดหาและให้บริการด้านเทคโนโลยีในตลาด โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเราคือหนึ่งในการเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีห้องสมุดชั้นนำในประเทศมาเลเซีย ประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ ไวเซิร์ฟ ได้มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาสู่การพัฒนาระบบห้องสมุด และยังทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้งานกับเทคโนโลยีท เป้าหมายของเราคือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยการให้บริการที่โดดเด่นมากกว่าที่ลูกค้าของเราคาดหวังโดยเพิ่มความยืดหยุ่นและความคุ้มค่าที่มากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการทำงานของระบบเรามีทีมงานที่มีความโดดเด่นด้วยความเชี่ยวชาญด้านการทำงาน ด้านเทคนิค และประสบการณ์ตรง ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราจะได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพมากที่สุด เรามีความเชี่ยวชาญในด้านระบบความปลอดภัยและป้องกันทรัพยากรสูญหายของห้องสมุดโดยมุ่งเน้นการให้บริการด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระบบ และในส่วนของสินค้าและบริการ เราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐเกือบทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปีที่ผ่านมาหลายหน่วยงานมีความเข้าใจและความต้องการเกี่ยวกับระบบห้องสมุด RFID มีการขยายและเติบโตอย่างรวดเร็ว เราได้มีการขยายผลิตภัณฑ์และบริการโดยการพัฒนาคุณสมบัติที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับลูกค้าเราดำเนินการจัดหาระบบRFID ด้วยตัวของเราเอง โดยรับฟังความต้องการจากบรรณารักษ์ เพื่อต่อยอดในการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถส่งต่อไปยังลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประกันสังคม - ค่ารักษาพยาบาล - ค่าเดินทางไปหาลูกค้า, ค่าน้ำมัน - ลาพักร้อน โอที และวันหยุดนักขัตฤกษ์ - โบนัส
WISERF Sales and Marketing Co.,Ltd
บริษัท ไวเซิร์ฟ เซลล์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขที่ 76/76 ถนนแจ้งวัฒนะ
Anusawari Bang Khen Bangkok 10220
บริษัทอยู่ในโครงการหลักสี่แสควร์ ตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร