JobThai
เกาะหมากรีสอร์ท
เกาะหมากรีสอร์ท เป็นรีสอร์ทขนาด 50ห้อง ตั้งอยู่บนเกาะหมาก จังหวัดตราด กลุ่มลูกค้าหลักเป็นชาวต่างชาติ เดินทางโดยเรือเร็วจากตราด ใช้เวลา 45 นาที
Benefits
อาหาร 3 มื้อ / ที่พัก / เรือเร็วไป-กลับประจำเดือน / วันหยุดนักขัตฤกษ์สะสม / ทำงานเกิน 1 ปี มีวันหยุดพักร้อน / เบี้ยขยัน
zero position en
Contacts
เกาะหมากรีสอร์ท
เกาะหมากรีสอร์ท เลขที่ 1 หมู่ 2
Ko Mak Ko Kut Trat 23000