เปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ดำเนินธุรกิจ
ผลิตอะไหล่ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์, ลำโพง และเครื่องเสียงติดรถยนต์ทุกชนิด เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออก โดยบริษัทฯได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI บริษัทฯ ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้ :
Benefits
  • - ค่าเช่าบ้าน 1,000 บาท/ เดือน
  • - ค่าเดินทาง 50 บาท/ วันทำงาน
  • - ค่าอาหาร 35 บาท/ วันทำงาน
  • - เบี้ยขยัน 600, 800, 1000 บาท/ เดือน
  • - ค่ากะดึก 100 บาท/ วันทำงาน
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
  • - โบนัส
  • - ทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ 08.00 - 17.00 หยุดวันเสาร์เว้นเสาร์ และวันอาทิตย์
  • *หมายเหตุ: ไม่มีรถรับส่ง
0 Position
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
Contacts
7/314 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
Map Yang Phon Pluak Daeng Rayong 21140
Fax: 038-036-306