เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2543 เป็นตัวแทนทำนิติกรรมสัญญา ให้กับสถาบันการเงินชั้นนำ เป็นที่ยอมรับในคุณภาพของงานบริการทางด้านกฎหมายมากว่า 10 ปี
Benefits
  • ประกันสังคม ค่าครองชีพ
  • เบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ
  • ค่าโทรศัพท์
  • ค่าล่วงเวลา
  • โบนัสตามผลประกอบการ
1 Position
1.
Oct 22, 2019
นิติกรรมสัญญา
pinlocation
Min Buri, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
Contacts
74/371 ซอยรามคำแหง 180
Min Buri Min Buri Bangkok 10510
Fax: 02-916-8060, 02-916-8047
See Map