JobThai
FORBEST CO.,LTD. เป็นบริษัทซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านระบบน้ำร้อนมากว่า 40 ปี โดยทีมงานวิศวกรที่มีศักยภาพสูงและชำนาญงานด้านระบบน้ำร้อนมายาวนาน ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายมีประสิทธิภาพสูงครบถ้วนด้านระบบน้ำร้อน จากระบบไฟฟ้า ระบบแก๊ส ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบ Heat Pump และนวัตกรรมใหม่ ด้วยระบบน้ำร้อน Hybrid ที่สามารถประหยัดพลังงานได้อย่างสูงสุดสำหรับเทคโนโลยีระบบน้ำร้อนปัจจุบัน และยังให้บริการด้านธุรกิจ SPA EQUIPMENT ด้วยระบบ Steam และ Sauna โดยคัดสรรเฉพาะแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอันดับ 1 ของโลกและมีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก การบริการของเราทำอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ ทดสอบระบบ และ ประเมินผลการใช้งาน พร้อมทั้งบริการหลังการขายอย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงทำให้บริษัท ฟอร์เบส จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าชั้นนำหลากหลายกลุ่ม ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล รีสอร์ท บ้านพักอาศัย และร้านค้าทั่วไป มากว่า 30 ปี ในปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ บริษัท ฟอร์เบส จำกัด กำลังมองหาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ดี มุ่งมั่นสร้างความสำเร็จในอาชีพ เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมและเติบโตไปพร้อมกัน โดยมีตำแหน่งงานดังนี้
Benefits
1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) 2. ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลการประเมิน) 3. วันหยุดพักร้อน 7 วันต่อปี กรณีอายุงานเกิน 2 ปี 4. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจกรณีพนักงาน, บิดา-มารดา ของพนักงาน (3,000 - 5,000 บาท) 5. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (อุทกภัย, วาตภัย, อัคคีภัย) 6. กระเช้าเยี่ยมพนักงานกรณีป่วย (บางกรณี), คลอดบุตร, ประสบอุบัติเหตุ 7. เงินใส่ซองสวัสดิการงานแต่ง (1,000 - 3,000 บาท) 8. เบี้ยเลี้ยง+ค่าที่พัก (กรณีพนักงานเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) 9. ค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์+รายได้ตามผลงาน (คอมมิชชั่น) สำหรับบางตำแหน่ง 10. ประกันอุบัติเหตุ PA วงเงิน 10,000 บาท/ครั้ง (ทุกตำแหน่ง) 11. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 12. อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร 13. ประกันสังคม+กองทุนเงินทดแทน **ปฏิบัติงานวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.30 น. และ เสาร์ 1 เสาร์ เป็นเสาร์แรกของเดือน**
Contacts
FORBEST CO.,LTD.
898/24 อาคารเอส.วี ซิตี้ ทาวเวอร์ 2 ชั้น ที่ 15 (ฝั่งไทยพาณิชย์) ถนนพระราม 3
Bang Phongphang Yan Nawa Bangkok 10120
Directions
-รถโดยสารประจำทาง 89 , 205 -BRT สถานีวัดด่าน (เดินทางโดย BTS ลงสถานีช่องนนทรีแล้วต่อ BRT)