FORBEST CO.,LTD. เป็นบริษัทซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านระบบน้ำร้อนมากว่า 40 ปี โดยทีมงานวิศวกรที่มีศักยภาพสูงและชำนาญงานด้านระบบน้ำร้อนมายาวนาน
ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายมีประสิทธิภาพสูงครบถ้วนด้านระบบน้ำร้อน จากระบบไฟฟ้า ระบบแก๊ส ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบ Heat Pump และนวัตกรรมใหม่ ด้วยระบบน้ำร้อน Hybrid ที่สามารถประหยัดพลังงานได้อย่างสูงสุดสำหรับเทคโนโลยีระบบน้ำร้อนปัจจุบัน และยังให้บริการด้านธุรกิจ SPA EQUIPMENT ด้วยระบบ Steam และ Sauna โดยคัดสรรเฉพาะแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอันดับ 1 ของโลกและมีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
การบริการของเราทำอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ ทดสอบระบบ และ ประเมินผลการใช้งาน พร้อมทั้งบริการหลังการขายอย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงทำให้บริษัท ฟอร์เบส จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าชั้นนำหลากหลายกลุ่ม ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล รีสอร์ท บ้านพักอาศัย และร้านค้าทั่วไป มากว่า 30 ปี
ในปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ บริษัท ฟอร์เบส จำกัด กำลังมองหาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ดี มุ่งมั่นสร้างความสำเร็จในอาชีพ เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมและเติบโตไปพร้อมกัน โดยมีตำแหน่งงานดังนี้
Benefits
 • 1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • 2. ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลการประเมิน)
 • 3. วันหยุดพักร้อน 7 วันต่อปี กรณีอายุงานเกิน 2 ปี
 • 4. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจกรณีพนักงาน, บิดา-มารดา ของพนักงาน (3,000 - 5,000 บาท)
 • 5. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (อุทกภัย, วาตภัย, อัคคีภัย)
 • 6. กระเช้าเยี่ยมพนักงานกรณีป่วย (บางกรณี), คลอดบุตร, ประสบอุบัติเหตุ
 • 7. เงินใส่ซองสวัสดิการงานแต่ง (1,000 - 3,000 บาท)
 • 8. เบี้ยเลี้ยง+ค่าที่พัก (กรณีพนักงานเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
 • 9. ค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์+รายได้ตามผลงาน (คอมมิชชั่น) สำหรับบางตำแหน่ง
 • 10. ประกันอุบัติเหตุ PA วงเงิน 10,000 บาท/ครั้ง (ทุกตำแหน่ง)
 • 11. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • 12. อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร
 • 13. ประกันสังคม+กองทุนเงินทดแทน
 • **ปฏิบัติงานวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.30 น. และ เสาร์ 1 เสาร์ เป็นเสาร์แรกของเดือน**
Contacts
FORBEST CO.,LTD.
898/24 อาคารเอส.วี ซิตี้ ทาวเวอร์ 2 ชั้น ที่ 15 (ฝั่งไทยพาณิชย์) ถนนพระราม 3
Bang Phongphang Yan Nawa Bangkok 10120
Directions
 • -รถโดยสารประจำทาง 89 , 205
 • -BRT สถานีวัดด่าน (เดินทางโดย BTS ลงสถานีช่องนนทรีแล้วต่อ BRT)
See Map