บริษัท แอ็ดวานซ์ทูล เทคโนโลยี จำกัด
บริษํทแอ็ดวานซ์ทูลเทคดนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2536 ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมและชิ้น่วนเครื่องจักรทั่วไปด้านอิเล็กรอนิค และด้านไฟฟ้า ให้กับอุตสาหกรรมเครื่องกล ซึ่งเป็นชิ้นงานที่มีความละเอียดอ่อนและต้องการความแม่นยำสูง
Benefits
  • - เงินโบนัสประจำปี
  • - ค่าเบี้ยเลี้ยงการทำงานกะ
  • - ค่าบ้าน
  • - ค่าเบี้ยขยัน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แอ็ดวานซ์ทูล เทคโนโลยี จำกัด
1045 หมู่ที่ 13
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani 12120