บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการออกแบบและติดตั้งด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมแก่หน่วยงานราชการ เช่น กรุงเทพมหานคร กองบังชาการกองทัพไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัย เป็นต้น เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ CCTV, Fiber Optic Cable, Power, Control, Computer & Network, Wireless Network, IOT, Data Center และการพัฒนา Solution ต่างๆ สำหรับงานที่มีความเฉพาะ โดยปัจจุบันโครงการที่เราดำเนินการมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท และยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันสุขภาพกลุ่ม
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - สัมมนาประจำปี
  • - เงินช่วยเหลือต่างๆ
  • - วันหยุดตามธนาคาร
  • - ส่งเข้าฝึกอบรมพัฒนาความรู้
  • - ลาพักร้อนประจำปี
  • - โบนัสประจำปี
  • *** หมายเหตุ : โบนัส ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและนโยบายบริษัทฯ ในแต่ละปี
Contacts
บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด
43/1-3 หมู่ 3 ถนนสุขาประชาสรรค์ 3
Bang Phut Pak Kret Nonthaburi 11120
See Map