บริษัท ดี-รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด
ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์
สวัสดิการ
 • * เบี้ยขยัน
 • * ค่าเดินทาง
 • * ข้าวเปล่า (ฟรี) อาหารราคาสวัสดิการ
 • * ค่ากะ
 • * ค่าตำแหน่ง
 • * ตรวจสุขภาพประจำปี
 • * โบนัส
 • * ปรับเงินเดือนประจำปี
 • * ท่องเที่ยวประจำปี / กิจกรรมตามประเพณี
 • * ยูนิฟอร์ม
 • * ประกันชีวิต
 • * เงินช่วยเหลือในกรณีเสียชีวิต บิดา,มารดา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดี-รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด
38 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี
Bua Loi Nong Khae Saraburi 18140