JobThai
บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ก่อตั้งแต่ปี 2537 โดยเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ของประเทศที่ดำเนินกิจการด้านการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม/เคมีภัณฑ์และก๊าซ ทีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008/OHSAS 18001:2007 /ISO 39001:2012 ปัจจุบันมี 13 หน่วยงานทั่วประเทศ : ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลักๆ ในการให้บริการ เช่น บริษัท เชลล์ (ประเทศไทย)จำกัด,บริษัท เอ็กซอนโมบิล ประเทศไทย จำกัด, บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน), บริษัท ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จำกัด, บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด,บริษัท พี.เอส.พี สเปเชียลตี้ส์,บริษัท พูแรค(ประเทศไทย),บริษัท เชพรอน เป็นต้น โดยบริษัทยึดนโยบายที่มุ่งมั่นในการให้บริการงานขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างปลอดภัย ถูกต้องตรงเวลา รวมทั้งมีการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า อีกทั้งบริษัทยังได้รับรางวัลต่างๆ ในด้านผู้รับเหมาที่มีความปลอดภัยด้านการขนส่งและพัฒนาดีเด่นหลายปีติดต่อกัน ทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและรางวัลระดับโลก ดังนี้ - รางวัลผู้ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีคอลยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจำปี 2551 โดย บริษัท Exxon Mobil แห่งประเทศไทย - รางวัล ผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันดีเด่นด้านความปลอดภัยประจำปี 2550 โดยสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสหกรรมน้ำมัน - รางวัล ผู้ขนส่งดีเด่นระดับโลกประจำปี 2549 วันที่ 11 กรกฎาคม 2550 ณ.กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ - รางวัล ผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันดีเด่นด้านความปลอดภัยประจำปี 2549 โดยสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน - รางวัล ผู้ขนส่งที่มีพัฒนาการดีเด่น ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 2549 - รางวัล ผู้ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีคอลยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจำปี 2549 โดยบริษัท Exxon Mobil แห่งประเทศไทย - รางวัล ชนะการแข่งขันขับรถ ASIA PACIFIC FLEET ROADEO โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลียและจีน - รางวัลผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันดีเด่นด้านความปลอดภัยประจำปี 2548 โดยสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน - รางวัลผู้รับเหมาขนส่งดีเด่นศูนย์จำหน่ายน้ำมันบางจากและภูมิภาค ประจำปี 2548 ในปี 2564 ทางบริษัทกำลังขยายงานอย่างต่อเนื่อง จึงมีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ GOODTEAM
Benefits
1. ประกันสังคม 2. เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 4. การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี 5. มีสวัสดิการเงินกู้ยืมฉุกเฉินจากบริษัท 6. การฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร 7. การตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน 8. เครื่องแบบพนักงาน/อุปกรณ์ PPE (บางตำแหน่งงาน) 9. ค่าเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด 10. รถประจำตำแหน่ง/ โทรศัพท์/ โน๊ตบุ๊ค(บางตำแหน่ง) 11. เงินช่วยเหลืองานศพ บิดา, มารดา, คู่สมรสและบุตร
zero position en
Contacts
บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
81/3 ถนนเชื้อเพลิง ถ.เชิ้อเพลิง (ฝั่งไปจะถนนพระรามที่ 3 อยู่ระหว่าง ซอย 74 และซอย 72 เข้าถนนเชื้อเพลงมา 150 เมตร)
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120