บริษัท โอเอซิส การ์เม้นท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยประกอบธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป บริษัทมีความชำนาญในการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในกลุ่มที่ใช้ผ้าถักเป็นวัตถุดิบทุกชนิด โดยสินค้าหลักของบริษัทนั้นมุ่งเน้นไปที่เสื้อคอปก และคอกลมของผู้ชายเป็นหลัก
Benefits
 • 1. เงินเดือน
 • 2. โอที
 • 3. ค่าจ้างรายเหมา
 • 4. เงินเบิกล่วงหน้า
 • 5. เงินกู้ฉุกเฉิน
 • 6. โบนัสประจำปี
 • 7. ปรับเงินเดือนประจำปี
 • 8. การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งประจำปี
 • 9. เงินพิเศษในช่วงโอทีของรายเหมาชั่วโมงละ 20 บาท
 • 10. ค่าตอบแทนการมาปฏิบัติงานดี
 • 11. สวัสดิการข้าวเปล่าฟรี
 • 12. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 13. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • 14. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส
 • 15. เงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบท
 • 16. เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตรคนแรกของครอบครัว
 • 17. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเจ็บป่วย
 • 18. เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต
 • 19. เงินช่วยเหลือทายาทกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • 20. วันหยุดตามประเพณี
 • 21. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • 22. วันลากิจ
 • 23. วันลาเพื่อคลอดบุตร
 • 24. วันลาเพื่อทำหมัน
 • 25. วันลาไปราชการทหาร
 • 26. วันลาเพื่อไปรับราชการทหาร
 • 27. วันลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้
 • 28. วันลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจจ์
 • 29. วันลาสมรส
 • 30. วันลาฌาปนกิจ
 • เป็นต้น
2 Positions
1.
Oct 15, 2019
Product and Design Development
pinlocation
Sathon, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้าง/ ประสบการณ์
2.
Oct 15, 2019
ผู้จัดการแผนกขาย
pinlocation
Sathon, Bangkok
salary icon
30,000 - 60,000
Contacts
99, 99/1-2 ซอยจันทน์ 28 ถนนจันทน์
Thung Wat Don Sathon Bangkok 10120
Tel.: 02-212-6515-6 ต่อ 131
Fax: 02-212-6517
Directions
BTS สถานีสุรศักดิ์
See Map