JobThai
บริษัท โอเอซิส การ์เม้นท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยประกอบธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป บริษัทมีความชำนาญในการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในกลุ่มที่ใช้ผ้าถักเป็นวัตถุดิบทุกชนิด
1. โอที 2. ค่าจ้างรายเหมา 3. เงินเบิกล่วงหน้า 4. เงินกู้ฉุกเฉิน 5. โบนัสประจำปี 6. ปรับเงินเดือนประจำปี 7. การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งประจำปี 8. เงินพิเศษในช่วงโอทีของรายเหมาชั่วโมงละ 20 บาท 9. ค่าตอบแทนการมาปฏิบัติงานดี 10. สวัสดิการข้าวเปล่าฟรี 11. ตรวจสุขภาพประจำปี 12. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 13. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส 14. เงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบท 15. เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตรคนแรกของครอบครัว 16. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเจ็บป่วย 17. เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต 18. เงินช่วยเหลือทายาทกรณีพนักงานเสียชีวิต 19. วันหยุดตามประเพณี 20. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 21. วันลากิจ 22. วันลาเพื่อคลอดบุตร 23. วันลาเพื่อทำหมัน 24. วันลาไปราชการทหาร 25. วันลาเพื่อไปรับราชการทหาร 26. วันลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ 27. วันลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจจ์ 28. วันลาสมรส 29. วันลาฌาปนกิจ เป็นต้น
zero position en
บริษัท โอเอซิสการ์เม้นท์ จำกัด
99, 99/1-2 ซอยจันทน์ 28 ถนนจันทน์
Thung Wat Don Sathon Bangkok 10120
BTS สถานีสุรศักดิ์