JobThai
WINYU GROUP COMPANY LIMITED
บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างภายในนิคมอุตสาหกรรมจึงต้องการบุคลากรที่มีความตั้งใจในการทำงานมาร่วมงานกับเรา
Benefits
- ประกันสังคม - ค่าโทรศัพท์ - เบี้ยขยัน - ค่าที่พัก - ค่าเดินทาง - ประกันสุขภาพ - ประกันอุบัติเหตุ - โบนัสตามผลประกอบการ
zero position en
Contacts
WINYU GROUP COMPANY LIMITED
49/358 ม.7
Khlong Song Khlong Luang Pathum Thani 12120