ให้บริการทางด้านวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย โดยดำเนินงานทางด้านที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Benefits
- ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไฟร์เทค อินโนเวชั่น จำกัด
38/1 ซอยรามอินทรา 58 แยก 4
Khan Na Yao Khan Na Yao Bangkok 10230
See Map