"สำนักงานวิชาการัฐศาสตร์" ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเรียนการสอน เป็นผู้จัดการ CEO ในการเรียนให้กับ นิสิตนักศึกษาที่ต้องการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภายใน 2 ปี ครึ่ง - 3 ปี โดยการ เป็นตัวแทนในการสมัครเรียน ตรวจสอบผลการเรียน แจ้งผลการเรียนให้นักศึกษาทราบ ผลิตเอกสารการเรียน ให้แก่นักศึกษาในโครงการ ดูแลนักศึกษาในทุกเรื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา มากว่า 20 ปี ต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น
Benefits
  • - เงินเดือน + คอมมิชชั่น
  • - ค่าน้ำมัน + ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)
  • - คอมมิชชัน + โบนัสตามผลงาน +ท่องเที่ยวต่างประเทศ
  • - ประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน
  • - ประกันอุบัติเหตุ (บางตำแหน่ง)
  • - บรรจุเป็นพนักงานประจำ
Contacts
สำนักงาน วิชาการรัฐศาสตร์ โดย น.ส.อัญทริการ์ ข่วงวี
125 ลาดพร้าว 42 แยก 5
Samsen Nok Huai Khwang Bangkok 10310
Directions
  • รถเมย์ สาย ปอ.145, ปอ.137, ปอ.514, ปอ.545, ปอ.27, ปอ.92 ,ปอ.73ก
  • สาย 8,27,44,92,122, 126, 145, 137, 178, 191, 126, 44, 502
See Map