บริษัท ซี โอ ดี จำกัด เป็นบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบ วางแผนการพัฒนาบุคคลากร ตลอดจนให้คำปรึกษา คำแนะนำ การให้ข้อมูลงานบริหาร เพื่อรองรับการเติบโตในสายงานอาชีพต่างๆ ให้กับองค์กรและกลุ่มบริษัทในเครือตามตำแหน่งงานที่เหมาะสม โดยมีกลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี้ 1. ธุรกิจอาหาร : อาหารญี่ปุ่น, อาหารจีน 2. ธุรกิจไอที และ ผลิตภัณฑ์ไอที : ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Garmin กล้อง CCTV, GPS ติดรถยนต์ 3. ธุรกิจสื่อดิจิตัลและโฆษณา 4. ธุรกิจประกันภัย : ตัวแทนโบรคเกอร์ประกันภัยทั้งในและต่างประเทศ 5. ธุรกิจกีฬา : จักรยานสปอร์ต 6. ธุรกินเคมีภัณฑ์ : สีเคลือบแก้วรถยนต์ 7. ธุรกิจตู้จดหมาย : ตู้จดหมายไสตล์ Modern
สวัสดิการ
- ค่าล่วงเวลา - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ * - เบี้ยขยัน * - ค่าเซอร์วิสชาร์จ * - เครื่องแบบพนักงาน * - กองทุนทดแทน - กองทุนประกันสังคม - ค่าเดินทาง - ค่าปิดร้าน * - บัตรส่วนลดรับประทานอาหาร 50% * - ค่าทิป * - เงินกู้พนักงาน - สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพ - สวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย - สวัสดิการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ - ปรับเงินเดือนประจำปี หมายเหตุ * สวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้น
15
ติดต่อ
ซี โอ ดี จำกัด ในกลุ่มบริษัทคราทอส บิซิเนส คอมมูนิตี้
968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 5 ถนนพระราม 4 (ตรงข้ามสวนลุมพินี)
Si Lom Bang Rak Bangkok 10500
เว็บไซต์: https://www.kratos.co.th
วิธีการเดินทาง
สายรถเมล์ที่ผ่าน 4, 14, 45, 46, 47, 50, 67, 74, 76, 109, 115, 505, 507, 504, 544 รถไฟฟ้า สถานี ศาลาแดง ทางออกที่ 5 รถใต้ดิน สถานีสีลม ทางออกที่2