บริษัท โพรเกรส สโตร์เรจ จำกัด
เป็นบริษัทให้การสนับสนุนธนาคาร โดยเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2544
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันกลุ่มพนักงาน - ค่าที่พักรายเดือนเฉพาะเจ้าหน้าที่ต่างจังหวัด - เสื้อปฏิบัติงานต่างจังหวัด - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โพรเกรส สโตร์เรจ จำกัด
400/22 ถ.พหลโยธิน
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400
วิธีการเดินทาง
บริษัทฯ ตั้งอยู่อาคารธนาคารกสิกรไทยสำนักพหลโยธิน กรณีเดินทางโดยบีทีเอส ลงสถานนีอารีย์ออกทางออกที่ 4