JobThai
บริษัท โพรเกรส สโตร์เรจ จำกัด
เป็นบริษัทให้การสนับสนุนธนาคาร โดยเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2544
Benefits
- ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันกลุ่มพนักงาน - ค่าที่พักรายเดือนเฉพาะเจ้าหน้าที่ต่างจังหวัด - เสื้อปฏิบัติงานต่างจังหวัด - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - โบนัส
zero position en
Contacts
บริษัท โพรเกรส สโตร์เรจ จำกัด
252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400
Directions
กรณีเดินทางด้วย BTS ลงสถานีสนามเป้า