บริษัท โพรเกรส สโตร์เรจ จำกัด
เป็นบริษัทให้การสนับสนุนธนาคาร โดยเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2544
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันกลุ่มพนักงาน
  • - ค่าที่พักรายเดือนเฉพาะเจ้าหน้าที่ต่างจังหวัด
  • - เสื้อปฏิบัติงานต่างจังหวัด
  • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • - โบนัส
Contacts
บริษัท โพรเกรส สโตร์เรจ จำกัด
400/22 ถ.พหลโยธิน
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400
Directions
  • บริษัทฯ ตั้งอยู่อาคารธนาคารกสิกรไทยสำนักพหลโยธิน กรณีเดินทางโดยบีทีเอส ลงสถานนีอารีย์ออกทางออกที่ 4