JobThai
บริษัท ธนิยะ จำกัด
บริษัทธัญวิลล์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนิยะ กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจด้านศูนย์การค้าภายใต้โครงการ “ธัญญา พาร์ค” เป็นช็อปปิ้งมอลล์ครบวงจร เพื่อรองรับกำลังซื้อของลูกค้าย่านกรุงเทพฯฝั่งตะวันออก ตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ แยกเป็น 6 อาคารเชื่อมกันในแนวพื้นราบสูง 3 ชั้น และชั้นใต้ดินสำหรับจอดรถยนต์ กว่า 1,000 คัน และเป็นการขายความต่างจากคู่แข่งในย่านเดียวกัน ด้วยคอนเซ็ปต์แหล่งช็อปปิ้งใกล้บ้านในบรรยากาศธรรมชาติอย่างแท้จริง เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย
- ค่าครองชีพ - เบี้ยขยัน - ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัส (ตามผลประกอบการ) - ฯลฯ
บริษัท ธนิยะ จำกัด
52 อาคารธนิยะพลาซา ชั้น 9M
Suriyawong Bang Rak Bangkok 10500