JobThai
บริษัท ที-เร็กซ์ สตีล จำกัด
บริษัทจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 เป็น ผู้ผลิต-แปรรูปโครงสร้างโลหะ เครื่องจักร เพื่อการส่งออก(Steel fabrication) กำลังขยายฐานการผลิตและขยายกิจการ เพื่อรองรับธุรกิจและลิตภัณฑ์ใหม่ป้อนเข้าสู่ตลาด ต้องการรับสมัครงานหลายตำแหน่ง
Benefits
- ประกันสังคม - จัดเลี้ยงประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - Incentive - โบนัสประจำปี
zero position en
Contacts
บริษัท ที-เร็กซ์ สตีล จำกัด
449/183 ถ.สุวินทวงศ์ ซอย11
Saen Saep Min Buri Bangkok 10510